หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสว่าง
 
 
นายบุญจันทร์ ทลาไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
บร 0023.5/ว 5391 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ก.ย. 2565 ]   
บร 0023.5/ว 5390 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2)  [ 27 ก.ย. 2565 ]   
บร 0023.5/ว 5385 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2565  [ 27 ก.ย. 2565 ]   
บร 0023.5/ว 5380 หารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  [ 27 ก.ย. 2565 ]   
บร 0023.5/532 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 27 กันยายน 2565  [ 27 ก.ย. 2565 ]   
บร 0023.5/ว 5376 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ก.ย. 2565 ]   
บร 0023.5/ว 5371 ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 27 ก.ย. 2565 ]   
บร 0023.5/ว 5333 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 5  [ 26 ก.ย. 2565 ]   
บร 0023.5/14804 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 26 ก.ย. 2565 ]   
0023.5/ว5292 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2565 ]   
0023./ว576 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2565 ]   
บร 0023.5/ว 575 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 22 กันยายน 2565  [ 22 ก.ย. 2565 ]   
บร 0023.5/ว 573 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 20 กันยายน 2565  [ 22 ก.ย. 2565 ]   
0023.5/ว5232 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2565  [ 19 ก.ย. 2565 ]  
ด่วนที่สุด บร 0023.5/ว 5165 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม)  [ 15 ก.ย. 2565 ]  
0023.5/ว561 การส่งเงินรายได้ค่าใบอนุญาตน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ก.ย. 2565 ]  
0023.5/ว5137 นำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ก.ย. 2565 ]  
0023.5/ว560 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ก.ย. 2565 ]  
บร 0023.3/ว1509 การสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ก.ย. 2565 ]  
บร 0023.3/ว1508 ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ  [ 14 ก.ย. 2565 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 275
 
 
 
NAXSOLUTION
Web Appication Design
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการและ ข้อเสนอแนะ
ของประชาชน
คู่มือประชาชน
  SERVICE
แบบฟอร์ม เอกสาร
เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 โทรศัพท์ : 044-666-149 โทรสาร : 044-666-149
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม 36,416 เริ่มนับ 19 ส.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 080-617-2303